Blavatsky-looshi ry

Kansainvälinen Teosofinen Seura perustettiin 17.11.1875 New Yorkissa Yhdysvalloissa ja rekisteröitiin 3.4.1905 Madrasissa, Intiassa. Nykyään Teosofisen Seuran kansainvälinen päämaja sijaitsee Intiassa Chennaissa (Madras). Teosofisen Seuran presidentti on Tim Boyd. Teosofinen Seura toimii yli 70 maassa. Suomeen osasto perustettiin vuonna 1907.

Teosofisen Seuran kolme tehtävää ovat:

1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.

2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen.

3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.