Looshin toimintaperiaatteet

Looshin perustamistilaisuudessa esitetyt ohjelmakohdat ovat seuraavat:

Tämän looshin perustamishetkellä, sen ottaessa niin velvoittavan nimen, tahdon omasta puolestani laskea sen alle perustamiskiven, joka on häviämätön, ikuinen jumalviisaus, teosofia, oman vilpittömän testamenttini.

Liityn ja olen perustamassa Blavatsky-looshia sillä toivomuksella, että

I meidän työtämme täällä tulee aina johtamaan hengen ja ajatuksen täydellinen vapaus, tietoisina siitä, että ainoa tunnustamamme auktoriteetti on jokaisessa meissä asuva jumalallinen Itse

II me aina tahdomme osoittaa toisiamme samoin kuin kaikkia veljiä kohtaan koskaan uupumatonta suvaitsevaisuutta, iloitsemalla veljiemme erilaista, jopa aivan vastakkaista mielipiteistä, koska ne ilmentävät elämän rikkautta ja voivat juuri sellaisina auttaa meitä ymmärtämään totuutta, jota ei kukaan yksin omista

III meitä totuuden etsimisessä elävöittää harras halu tietojemme ja kykyjemme kasvaessa kyetä yhä täydellisemmin palvelemaan antamalla kaikki kuin uhrina suuren yhteisen perheen, ihmiskunnan hyväksi

IV suuret Veljet, Viisauden Mestarit, pitäisivät meitä kyllin arvokkaina saamaan tässä työssämme heidän apunsa vuodattamalla meihin välitöntä voimaansa ja siunaustansa

V Mestarin lähettilään H.P.B:n tavoin olisimme valmiit uhraamaan maallisen menestyksemme, omaisuutemme, kunniamme, maineemme ja terveytemme mieluummin kuin luopumaan työstämme sekä luottamuksestamme Mestareihin, joiden olemassaoloon me heidän itsensä antamien päivänselvien todistusten sekä oman intuitiomme nojalla horjumattomasti uskomme

VI koetamme voimiemme mukaan tukea Teosofista Seuraa, jonka perustivat kahden Mestarin, Morian ja Koot Hoomin tahdosta Henry Steel Olcott ja Helena Petrovna Blavatsky ja jota Seuraa nämä Mestarit oman vaikutuksensa mukaan eivät tule hylkäämään niin kauan kuin siihen kuuluu edes kolme uskollista jäsentä

VII ja lopuksi toivomuksella, että nämä Blavtsky-looshi voisi olla voimakkaana tekijänä kaikkien teosofista liikettä edustavien erinimisten seurojen toisiinsa lähentämisessä, koska tämä mielestäni on Teosofisen Seuran julistaman veljeyden aatteen lähintä ja luonnollisinta toteuttamista.