Looshilaisia mukana:

Kaikki tulevat tapahtumatTeosofisen Seuran ohjelmakohdat
1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.
2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen.
3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.