Blavatsky-looshin historia

H. P. Blavatsky vuonna 1877 New Yorkissa

Kansainvälinen Teosofinen Seura perustettiin 17.11.1875 New Yorkissa Yhdysvalloissa ja rekisteröitiin 3.4.1905 Madrasissa, Intiassa. Nykyään Teosofisen Seuran kansainvälinen päämaja sijaitsee Intiassa Chennaissa (Madras). Teosofisen Seuran presidentti on Tim Boyd. Teosofinen Seura toimii yli 70 maassa. Suomeen osasto perustettiin vuonna 1907.

Teosofisen Seuran kolme ohjelmakohtaa ovat:

1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.

2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen.

3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.


" Totuus on uskontoja korkeampi."

Henry Still Olcott

Blavatsky-looshi ry perustettiin 21. päivänä syyskuuta 1933. Perustamiskokouksen avasi eversti Angervo lausuen läsnäolijat tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, jonka tarkoituksena on perustaa uudelleen Suomessa järjestäytyvän Teosofisen Seuran yhteyteen uusi looshi Blavatskyn ilmoittaman teosofian tutkimustyötä varten sellaisena kuin se esiintyy H.P. Blavatskyn teoksissa sekä Mestarien kirjeissä.

 Blavatsky-looshin luonne on pysynyt samana perustamisesta lähtien. Myös opiskelukohteet ovat pysyneet vuosien varrella oleellisesti samoina. Vuodesta 1933 lähtien on tutkittu Salaista oppia, Viisauden Mestarien kirjeitä ja Teosofian avainta. Peruskirjojen lisäksi on tutkittu mm. Bhagavad-Gitaa, Hiljaisuuden ääntä ja Käytännöllistä okkultismia.

 Looshissa on pyritty siihen, että jäsenet tottuisivat pitämään esitelmiä, aluksi looshin puitteissa, myöhemmin muilla paikkakunnilla. Teosofiaa on opiskeltu Viisauden Mestareiden ja H.P. Blavatskyn opetusten mukaisesti.

 Blavatsky-looshin jäsenet ovat olleet perustamassa Hyvinkään Helena-looshia, Porvoon looshia ja Kokkolan looshia. Looshin jäsenet pitävät esitelmiä eri puolilla Suomea ja ovat olleet viime vuosina järjestämässä Pohjois-Suomen esitelmätoimintaa.

 Blavatsky-looshilla on ollut alusta lähtien lainakirjasto. Kirjasto on toiminut vuodesta 1970 lähtien Vilhonvuorenkujalla Helsingissä.

 Blavatsky-looshin jäsenmäärä on vaihdellut 20 - 40 välillä. Puheenjohtajina ovat toimineet mm. Vilho Angervo, Jussi Snellman, Fredrik Heliö, Nanna Häll, Martta Jalava, Vihtori Jussila, Armas D. Siimes ja Hannu Vienonen.